ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az alábbi Szolgáltató által üzemeltetett weboldal szolgáltatásaira vonatkozó (pl.  weboldal/webáruház létrehozása, hírlevélre feliratkozás. Továbbiakban: Szolgáltatás) általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF a következő törvényi előírásokat vette figyelembe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, valamint a 2008. évi XLVIII., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint a az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet figyelembevételével jött létre. A vonatkozó jogszabályok a felekre kötelezően irányadók.

Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató a weboldalán közzéteszi ami a keltezéstől számítottan lesz kötelező érvényű.

1. Szolgáltató adatai továbbiakban Szolgáltató:

A szolgáltató neve: Ma-Ja.Com Kft

A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Nyereg út 8.

Telephely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9. 30 iroda

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@majamarket.hu

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-713934

Adószáma:12998920-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36-20/337-3282

Adatvédelmi nyilvántartási száma: Hírlevélküldés: NAIH-123434/2017

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 13537

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Websupport Magyarország Kft. – www.ezit.hu H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

E-mail kapcsolat

 • Telefon 0-24: +36 1 700 40 30 (telefonos menütérkép megtekintése)
  Ügyfélszolgálat: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 07:00-19:00
  Operátori felügyelet: 0-24 órában (szerver felügyelet)
 • Tartalék telefonszám 0-24: +36 30 927 44 22*
  *csak a központi számunk elérhetetlensége esetén
 • Személyes ügyintézés: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 09:00-17:00
  1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.
 • Online ügyfélkapu: client.ezit.hu
 • Általános ügyfélszolgálat: info@ezit.hu
 • Ajánlatkérés: ertekesites@ezit.hu
 • Domain ügyintézés: domain@ezit.hu
 • Technikai kérdések, üzemeltetési osztály: rendszergazda@ezit.hu
 • Számlázási kérdések, pénzügyi osztály: penzugy@ezit.hu
 • Spam tevékenység, jogsértő tartalom bejelentés: abuse@ezit.hu

 2. Meghatározások

 • Felhasználó: Honlap látogatója, valamint a Szolgáltató ügyfelei.
 • Ügyfél – minden személy, aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni Szolgáltatóval.
 • Elektronikus termék: Videók, leírások, dokumentációk továbbiakban Termék.
 • Weboldal: netkreator.hu

A szolgáltatás tárgya

Szolgáltató a saját honlapján, olyan hasznos információkat közöl a Weboldal és Webáruház építéssel, vállalkozás építésével, informatikai támogatásával és annak marketingjével kapcsolatosan a látogató számára, amellyel saját maga is megértheti, elkészítheti és átláthatja a folyamatokat.

A Szolgáltató felelőssége

 • A Szolgáltató nem felelős a weboldalán jelentkező normális működését akadályozó hibákért, amelyeket a következő eszközök és szolgáltatások miatt következik be:
  • az internetes problémákért (pl. kommunikációs eszközök és a hálózat hibáiért azaz bármilyen technikai problémáért)
  • a tárhelyszolgáltató által okozott hibákért, vagy
  • a kliens számítógép hibáiért.
  • elektronikus levél vagy adat elvesztéséért, amit az oldalunkon keresztül küldünk vagy
  • bármilyen szoftver hibás működésért
 • A Szolgáltató felelős, az alkalmazott alvállalkozók munkájáért.

Szellemi tulajdon jog

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a weboldalon közölt tartalmak a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi,  és a felett saját maga rendelkezhet ezáltal fenntartjuk a jogot a weboldal bármely részeinek mindenkori változtatására és terjesztésére.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi fejlesztések esetén a Szolgáltató forráskódjai a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Annak változtatására, módosítására és javításra csak és kizárólag a Szolgáltató jogosult.

Felhasználói és Ügyfél tilalmak

 • Tilos a weboldal bármely részének felhasználása, értékesítése, másolása, letöltése, többszörözése, a Ma-Ja.Com Kft írásos beleegyezése nélkül.
 • A Szolgáltató (Ma-Ja.Com Kft) Írásos engedélyezése után a felhasználás, csak és kizárólag forrásmegjelöléssel lehetséges, mindenhol a netkreator.hu linket köteles a felhasználó használni.
 • Az egyedi fejlesztésű szoftverek esetén a termékek tulajdonjoga a Ma-Ja.Com Kft-é, a forráskódok felhasználása, átírása, megváltoztatása, megsérti a Szolgáltató tulajdonát képező szellemi alkotásához fűződő jogosultságát.

Ügyfél kötelezettségei

A Szolgáltató által készített rendszert, a elkészítésétől számítottan az Ügyfél saját tulajdonát képezi, ez alól kivétel az oldalon alkalmazott Divi sablon rendszere,  aminek a frissítésére addig jogosult amíg a Szolgáltató és az Ügyfél között a szerződés nem kerül felbontásra, amint ez megtörténik a Megrendelő nem jogosult a sablon rendszer frissítésére és a továbbiakban a frissítést már jogszerűen nem használhatja. A szerződés bontást követően a szoftver beszerzéséről és frissítéséről, saját magának kell gondoskodnia.

Az ügyfél kötelessége, hogy a rendszert rendeltetésszerűen használhatja,  abba a szerződés időtartama alatt nagyobb változtatásokat javításokat saját maga nem eszközöl, és az esetleges hibákról a Szolgáltatót tájékoztatja.

Ügyfél továbbiakban elfogadja, hogy a szerződés alatt, csak a Blogot, vagy Webáruház terméket, kupont, kategóriát és címkét hozhat létre és csak abban módosíthat változtathat, különben a garancia vesztését kockáztatja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendszerre nem másol és nem telepít, ki nem próbált programokat és rendszereket csak és kizárólag a Szolgáltató beleegyezésével és jóváhagyásával. Minden változtatásról, ami nem Blog vagy webáruház fent említett részei, köteles az Ügyfél a Szolgáltatót a változtatási igényéről tájékoztatni és csak a Szolgáltató esetleges beleegyezése után változtatni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által korábban  megállapított és az Ügyfél által elfogadott díjazást a számlán szereplő esedékesség napjáig megfizetni.

Az Ügyfél köteles átadni  weboldal és webáruház specifikációját, megállapodás alapján a felhasználandó képeket és szövegeket. Az oldal nyelvesítéséről az Ügyfélnek kell gondoskodni.

A termékek feltöltése az Ügyfél feladata, ha arra nem kér a Szolgáltatótól külön megállapodás keretében árajánlatot.

Ügyfél kötelessége átadni a Szolgáltató részére a tárhelyszolgáltató eléréséhez szükséges FTP és adatbázis hozzáféréseket, jelszavakat, belépési azonosítókat. Meglévő oldal esetén az Admin elérési jelszavakat, a Szociál média eléréseket, ha a szerződés a marketingre is kiterjed, vagy azok bekötésére.

Az oldal élesítése, az elfogadás  és a bankszámlára történő átutalása után történik meg.

Egymás közötti kommunikáció

A felek egymásközött megállapodnak abban, hogy a kommunikáció írásban történik. Igények és megrendelések e-mail-on keresztül kerülnek átadásra erről az elfogadásról és az elutasításról írásban visszaigazolást küldenek egymásnak.

Átadás átvétel

Az Ügyfél az átadás során átnézi az elkészült weboldalát vagy webáruházát és az esetleges hibákról, hiányosságokról vagy elfogadásról egy héten belül tájékoztatja a Szolgáltatót, aki hiba és hiányosság esetén ütemezetten megkezdi az oldal javítását.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az új igények esetén, új megállapodás és árajánlat elfogadása után kerül az igény, az oldalon átvezetésre.

Karbantartás

Külön megállapodás keretén belül a Szolgáltató vállalja az Weboldal/Webáruház karbantartását, ami tartalmazza a programok folyamatos frissítését, a megadott időpontokban az oldal mentését, valamint az  erre vonatkozó másik tárhely biztosítástát. Hiba esetén a mentésből történő visszaállítását. Az oldalon történő esetleges változtatások a megállapodásban szereplő kedvezményes áron történik. A Szolgáltató az adatvesztésekért nem vállalja a felelőséget.

Webshop termékeinek folyamatos karbantartását nem tartalmazza ez a szolgáltatás, az egy külön megállapodás részét képezi.

A tárhelyszolgáltató hibáiért a Szolgáltató nem vállalunk felelőséget, viszont az elhárításához szükséges intézkedést a karbantartási szerződés keretein belül 2 órán belül elindítjuk, és intézzük a tárhelyszolgáltatóval. A hiba elhárítását a tárhelyszolgáltató köteles elvégezni.

A Weboldalon, vagy webáruházban, ha nem 3. fél által alkalmazott  szofverben történik a hiba, akkor annak az elhárítását a Szolgáltató 2 órán belül az elhárítását  megkezdi. A 3 fél szoftverében bekövetkezett hibákért a Szolgáltató felelőséget nem vállal, de a Szolgáltató a 3 felet a hibáról tájékoztatja és annak javítását kéri.

Díjazás

A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.

Karbantartási szerződés ráfordításának elszámolását a Szolgáltató minden hónapban a Toggl (toggl.com) időszámítása alapján készíti.

A Szolgáltató a megállapodások értelmében havi rendszerességgel kibocsájthat részszámlát az elvégzett munkákról.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a fennmaradó összeg erejéig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum havi 4.990,- Ft, azaz négyezer kilenszázkilencven forint.

Részletfizetési lehetőségre is van lehetőség, de azt az Ügyfélnek idejében az árajánlat előtt jeleznie kell.

Amennyiben a hiba, amiatt következik be, hogy az Ügyfél karbantartást végez az oldalon vagy nem szabályosan telepít, esetleg módosít paramétereket, vagy más kért meg erre, akkor a hibajavítás óradíja a mindenkori karbantartási díj kétszerese lesz.

Határidő

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a vállalt határidőt csak abban az esetben lehet tartani, ha az Ügyfél az összes információt és vállalt anyagokat a Szerződéskötéskor átadja a Szolgáltatónak. Minél később kerül átadásra annál később kezdődik el a vállalt megrendelés, az érinti a határidő végét is. Ilyen esetben a csúszás következménye az Ügyfelet terheli.

Általános rendelkezések:

A teljesítés helye:  online az Ügyfél tárhelye.

Az árajánlat ÁFÁ-t nem tartalmazza. 

A mindenkori ÁFA jelen törvények alapján 27 %.

 

  Érvényes: 2021. november 13-ától visszavonásig.

  FacebookPinterestLinkedIn